Aktiviteter

Utöver regelbundna konserter och medverkan vid gudstjänster har kören årliga fester och ordnar vartannat år en körresa. Senaste körresan i maj 2022 gick till Vadstena och Gränna. Läs mer om vad kören har för sig på sidorna med verksamhetsberättelser.

Francesco inför repetition
Vår körledare Francesco är samlad inför att kören samlar ihop sig för en repetition i Vadstena klosterkyrka där vi hade konsert 28 maj 2022.

Verksamhetsberättelse 2022-2023