Verksamhetsåret 2021-2022

Verksamhetsberättelse för St Tomas kammarkör, Vällingby
Verksamhetsåret 2021-2022

Styrelsen har under året bestått av
Kristina Passad, ordförande Kerstin Gustafsson, kassör
Per Alvfors, ledamot Ann Olsson, sekreterare

Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden och ett antal
inofficiella möten.

Vi startade det nya köråret med repetition i kyrksalen den 1 september. Efter
två år med pandemi var nästan alla tillbaka och kunde sjunga tillsammans igen,
stor glädje. Vi fortsatte vara lite försiktiga och höll avstånd. Under en del av
hösten övade vi i kyrkan för att ha lite större rymd och möjlighet att sprida ut
oss.
I mitten på september röstvårdade bästa Karin oss och någon vecka senare
hade vi en kördag för att repetera Haydn. Denna gång vågade vi oss på att fika
tillsammans. Det var längesen och lite extra trevligt så klart!
På Tacksägelsedagen var vi med på högmässan och på eftermiddagen var det
konsert med Haydn “Missa brevis”. Det var ett fint sammansatt program med
fiol, cello och orgel. Mozart, Händel och Acquista kan nämnas som
kompositörer förutom Haydn. Gerd Nielsen sjöng solopartierna. En stor publik
hade vågat sig till kyrkan för första gången på länge, så roligt!
Minneskonserten på Alla helgons dag och konserterna vid första advent liknade
äntligen dem som var innan vi visste vad covid var.
Luciadagen firades utanför Koppargården till stor glädje för de boende där.
Julkonsert blev den söndagen före jul. Vi framförde Rosenbergs “Den heliga
natten” tillsammans Norrlands nations kammarkör och St Tomas
orkesterförening.
Några morgonpigga körsångare deltog vid julottan.
På Palmsöndagen var det dags för Stabat Mater av Haydn. Capella Sine Nomine
stod för musiken och Karin Frölén, Michael Axelsson, Katarina Holma och Ove
Pettersson var solister.
På långfredagen samlades vi för att sjunga bla Improperierna. Dessa var enligt
originalnotation. Francesco sjöng solo.
På påskdagen var det några korister från både Kammarkören och Vox Feminae
som sjöng några sånger och deltog i församlingssången.
Vårt bidrag under Kulturnatten var att några deltog och bl.a. sjöng Ute blåser
sommarvind.
Under våren plockade vi fram “Förklädd Gud” igen, till mångas glädje. Tonerna
och texten satt kvar ganska bra för många av oss. Vi övade också vår- och
sommarsånger, gamla godingar och en och annan ny bekantskap.
Vid Kristi Himmelsfärdshelgen var det dags för körresa. Vi vågade oss inte på att
planera en längre resa eftersom vi inte visste hur pandemin skulle utveckla sig
men resa ville vi. Det blev bussresa till Vadstena och Gränna. Vi hade konsert i
Vadstena klosterkyrka och i Brahekyrkan på Visingsö. Dessutom deltog vi i
högmässan i Gränna kyrka tillsammans med Gränna kyrkokör. Självklart hann vi
med att äta gott och ha en massa trevligheter tillsammans också.
Terminen avslutades, som brukligt, med Afton i trädgården. Då var det dags för
“Förklädd Gud” tillsammans med Vox Feminae och St Tomas symfoniorkester.
Under året deltog vi i mindre grupper vid ett antal högmässor också.
Ett fint och innehållsrikt år när vi har kunnat sjunga tillsammans, i samma rum
och till och med vågat kramas igen, är till ända!
_____________________ _____________________
Kristina Passad, ordf. Ann Olsson, sekr.