Verksamhetsåret 2022-2023

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av Per Alvfors, ordförande; Kerstin Gustafsson, kassör; Alex Lindberg, ledamot samt Finn Dunås, sekreterare.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda sammanträden och ett antal inofficiella möten.

Köråret inleddes 31 augusti med övning i samlingssalen. Vi började repetera Rossinis ”Petite messe solenelle” samt Lars-Erik Larssons ”Förklädd gud”, som vi hade i färskt minne efter förra verksamhetsåret. Redan 11 september hade vi vår första konsert med just ”Förklädd gud”.

Onsdagen 14 september var Fransesco upptagen på annat håll och då övade vi med Karin Frölén med mycket fokus på röstteknik. Vi framförde Rossini-mässan i Upplands Väsby tillsammans med solister och musiker söndagen
23 oktober. Verket gav mersmak, och många korister uttryckte en önskan att få framföra det på hemmaplan, vilket vi i skrivande stund har inom räckhåll.

Körens nästa framträdande var vid högmässan samt minneskonserten söndagen 6 november.

Efter minneskonserten övade vi inför första advent samt till trettondagskonserten. Första advent 26 november höll vi två konserter.

På Luciadagen gav delar av kören två korta konserter på äldreboendet Koppargården. Gerd Mellström spelade även dragspel, vilket var uppskattat.

Några morgonpigga körsångare deltog vid julottan.

Vid Trettondagskonserten ”Let the Angels Sing” medverkade också blockflöjtisten Per Gross. Efter konserten hade vi körfest i en föreningslokal på Björnidegränd (tack Kicki Aldrin och Sören Johansson!).

Under vårvintern blev Fransesco sjukskriven. Någon enstaka repetition och planerat framträdande ställdes in, men vi kunde ändå öva in Brahms’ ”Ein deutsches Requiem” och framföra verket tillsammans med S:t Tomas symfoniorkester och solisterna Karin Frölén och Ove Pettersson. Till konserten hade vi ordnat ett program med den tyska texten och en svensk översättning. Förutom Fransesco hjälpte vikarierande körledarna Karin Frölén och Hans Wikström till med repetitionerna inför konserten.

Kören deltog även vid kulturnatten 22 april med ”Musik vid ikon”.

Terminen avslutades som brukligt med ”Afton i trädgården”. Vi framförde då Sångcykeln ”Drömmarne” av A. F. Lindblad tillsammans med S:t Tomas symfoniorkester. Efter konserten hade vi en sommarfest i trädgården hos koristen Bo Warnqvist.

Under året deltog vi också vid ett antal högmässor, ofta i mindre grupper men ibland med hela kören, bland annat visitationshögmässan 18 december i närvaro av biskop Andreas Holmberg.

Kören har under året fått en fungerande webbplats https://stkk.se/. Här finns dels lösenordskyddad information för korister, dels öppen information för allmänheten. Till webbplatsen togs ett foto av kören 22 februari.

Resegruppen har börjat planera för en resa till Jyveskylä i Finland under Kristi himmelsfärdshelgen 2024.

Många storartade musikaliska upplevelser rikare ser vi tillbaka på ett utmanande men fint verksamhetsår. Vi gläds åt att Fransesco är frisk igen.