Styrelse

Vid årsmötet 2022-10-12 utsågs följande styrelse

Ordförande: Per Alvfors, tenor
Kassör: Kerstin Gustafsson, alt
Sekreterare: Finn Dunås, bas
Ledamot: Alex Lindberg, alt

Övriga uppdrag:
Revisor: Ulrika Jäder
Vice revisor: Bo Warnqvist
Nyckelförvaltare: Magdalena Jungerth
Kaffelistansvarig: Cilla Dahlén
Ansvariga för Facebooksidan: Cilla Dahlén, Maja Edin
Notfiskal: Vakant
Festkommitté: Andreas Eldh, Maja Lang Koppen, Camilla Ardel
Programråd: Andreas Eldh, Kerstin Gustafsson, Kicki Aldrin, Matilda Fredholm
Resekommitté (för körresa år 2024): Minna Teriö
Stämfiskaler: Ann Olsson (sopran, Kerstin Gustafsson (alt), Sören Johansson (tenor), Finn Dunås (bas)