Medlemmar

I S:t Tomas Kammarkör sjunger för närvarande (december 2022) 11 sopraner, 9 altar, 4 tenorer och 5 basar. Som korist är man automatiskt medlem i S:t Tomas Kammarkörs förening. Medlemsavgiften fastställdes vid det senaste årsmötet 2022-10-12 till 250 kr per termin. Som medlem kan man ta del av föreningens verksamhet som bland annat går ut på att:

 • Stödja rekrytering och verka för höga konstnärliga ambitioner inom
  kören.
 • Uppmuntra och stödja medlemmarnas musikaliska utveckling.
 • Genom sitt programråd tillsammans med körledaren diskutera repertoar
  samt planera för konserter, gudstjänstmedverkan, m.m.
 • Stödja samverkan och samarbete med församlingens övriga musikaliska
  verksamheter.
 • Arrangera och genomföra körresor och körinternat.
 • Förvalta föreningens kassa och övriga tillgångar.
 • I övrigt verka för trivsel och god sammanhållning bland föreningens
  medlemmar.

Lösenordskyddad info för medlemmar (lösenord meddelas muntligen av sekreteraren)