Logg

Den här ska inte vara med i menyn.

2022-11-20 – Börjar lägga in info på sidorna. Lösenordet som skyddar kontaktuppgifterna är ”Tvivlaren”

2022-11-21 – Förstår äntligen inläggssidan. Fyller på med info i alla sidor. Lägger till en sidhuvudbild.

2022-12-15 Nu är webbplatsen uppdaterad. Användarnamnet user gick inte att ändra.

2023-01-25 Cilla D har fått egen inloggning med status ”redaktör” för att kunna redigera kaffelistsidan.