Författararkiv: user

Konsert söndag 19 november kl 16-18

S:t Tomas Kammarkör; S:t Tomas Instrumentalensemble; Sabina Bisholt, sopran; Amie Foon, alt; David Bergman, tenor; Ove Pettersson, bas framför under ledning av Fransesco Acquista ”Missa pro defunctis” av Niccolò Jommelli. Innan Mozarts requiem kom ansågs detta vara det vackraste av alla requiem, och nog tycker vi i kören att verket är fint! Välkomna! Fri entré!

Söndagen 8 oktober – högmässa samt konsert

Söndagen 8 oktober medverkar kören dels vid högmässan kl 11-12, dels i en körkonsert kl 16. I konserten medverkar, förutom kammarkören under ledning av Fransesco Acquista, Agnes Auer Frandell, sopran; Katariina Holma, alt; Mattias Gunnari, tenor; Tobias Bennsten, bas; Johan Ullén, piano samt Crescenzo Grifone, harmonium. Vi framför tillsammans Petite messe solenelle av Gioacchino Rossini.