Kategoriarkiv: Uncategorized

Förklädd Gud i S:t Jacobs kyrka lördagen 13 april kl 15

Stockholms stifts kyrkosångsförbund fyller 90 år, och S:t Tomas Kammarkör är en av flera flera körer som under ledning av Karin Skogberg ska framföra Lars-Erik Larssons Förklädd gud. S:t Tomas symfoniorkester spelar. Solister är Agnes Auer (sopran) och Arvid Eriksson (baryton). Anders F Lindberg är recitatör. Körerna kommer också att göra ett uruppförande av Agneta Skölds Herren är min herde, samt framföra tre andra stycken.

https://musikstorkyrkanstjacob.com/konsert/jubileum-2

Konsert söndag 19 november kl 16-18

S:t Tomas Kammarkör; S:t Tomas Instrumentalensemble; Sabina Bisholt, sopran; Amie Foon, alt; David Bergman, tenor; Ove Pettersson, bas framför under ledning av Fransesco Acquista ”Missa pro defunctis” av Niccolò Jommelli. Innan Mozarts requiem kom ansågs detta vara det vackraste av alla requiem, och nog tycker vi i kören att verket är fint! Välkomna! Fri entré!

Söndagen 8 oktober – högmässa samt konsert

Söndagen 8 oktober medverkar kören dels vid högmässan kl 11-12, dels i en körkonsert kl 16. I konserten medverkar, förutom kammarkören under ledning av Fransesco Acquista, Agnes Auer Frandell, sopran; Katariina Holma, alt; Mattias Gunnari, tenor; Tobias Bennsten, bas; Johan Ullén, piano samt Crescenzo Grifone, harmonium. Vi framför tillsammans Petite messe solenelle av Gioacchino Rossini.