Adventskonserter 27/11 2022 kl 16.00 och 18.00

S:t Tomas Kammarkör medverkar vid adventskonserterna ”Sjung in Advent” i S:t Tomas kyrka.